Цель и задачи на 2023/2024 учебный год

  

Мэта работы ўстановы на 2023/2024  навучальны год: 

удасканаленне адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі, якое садзейнічае павышэнню варыятыўнасці адукацыйнага працэсу, развіццю асобасна-адукацыйных кампетэнцый  вучняў і асобасна-прафесійных  кампетэнцый педагогаў ва ўмовах сучаснага грамадства.      

 

Задачы на 2023/2024 навучальны год:

1) павышаць якасць адукацыйнага працэсу праз спалучэнне кампетэнтнаснага падыхода і выхаваўчага патэнцыялу вучэбных і факультатыўных заняткаў;

 2) фарміраваць  прафесійныя кампетэнцыі педагогаў у галіне развіцця і ацэнкі функцыянальнай адукаванасці вучняў;

3) удасканальваць сістэму работы па  выхаванні актыўнай грамадзянскай пазіцыі праз сацыяльна значную дзейнасць на карысць асобы, грамадства, дзяржавы;

4) садзейнічаць авалоданню навыкамі  культуры здаровага ладу жыцця на аснове ўдасканалення маральнага і фізічнага здароўя вучняў праз актыўны ўдзел у выхаваўчых і спартыўных мерапрыемствах.