Педсовет

Памятка учителю по оцениванию учащихся

План выступлення настаўніка на педагагічным савеце па тэме

«Аб рабоце педагагічнага калетыву па рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў адукацыйным працэсе і развіцці творчых здольнасцей вучняў на вучэбных і факультатыўных занятках”

 

Настаўнік апісвае сваю работу без уключэння ў выступленне тэарэтычных матэрыялаў (прыкладна 3 старонкі без тытула).

Прыкладны пачатак выступлення: “Пры планаванні вучэбных і факультатыўных заняткаў арыентацыя ідзе на дасягненне навучальных мэт, якія прадугледжаны вучэбнай праграмай. Разам з тым выкарыстоўваю магчымасці вучэбнага матэрыялу для рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу, які забяспечвае паспяховае фарміраванне ў вучняў актуальных ключавых кампетэнцый...”

1. Якія ключавыя (метапрадметныя, міжпрадметныя) кампетэнцыі выбіраеце з паясняльнай запіскі да вучэбных праграм, якія дапамагаюць паспяхова развівацца асобе вучня ў працэсе работы з запланаваным да вывучэння матэрыялам? Прывесці на канкрэтных прыкладах з вопыту работы па тэмах заняткаў.

2. Як ставіце выхаваўчыя задачы (задачы асобаснага развіцця вучняў)? Прывядзіце прыклады. Якія ключавыя кампетэнцыі яны фарміруюць?

3. Ці прымяняеце практыка-арыентаваныя заданні? На якіх этапах заняткаў? Якія кампетэнцыі яны фарміруюць? Ці ўмеюць вучні прымяняць навуковыя веды да жыццёвых сітуацый (распазнаваць і вырашаць праблемы, выдзяляць інфармацыю, рабіць вывады або ацэньваць правільныя вывады...). Якімі другімі сродкамі або шляхамі актывізуеце творчыя і пазнавальныя здольнасці вучняў?

4. Якія метады, прыёмы і сродкі выкарыстоўваеце, што найбольш падыходзяць для рашэння пастаўленых задач па фарміраванні ключавых кампетэнцый вучняў?

5. Якія сучасныя адукацыйныя тэхналогіі выкарыстоўваеце на занятках для фарміравання ключавых кампетэнцый вучняў? Прывядзіце канкрэтныя прыклады па тэмах.

6. Як падводзіце вынік заняткаў з вучнямі (якія вывады зрабілі вучні з заняткаў, чаму навучыліся, што патрэбна рабіць далей, каб пазбегнуць памылак...)?

7. Як праводзіце самааналіз пасля заняткаў адносна паспяховасці фарміравання не толькі прадметных кампетэнцый, але і аптымальнасці (эфектыўнасці) прымянення сродкаў, выкарыстаных для станаўлення і развіцця ў вучняў дадзенай для заняткаў кампетэнцыі, якасці асобы вучня?

8. Якія напрамкі або шляхі ставіце перад сабой на будучае па ўдасканаленні работы па фарміраванні ключавых кампетэнцый вучняў?

9. Якую дзейнасць праводзіце па перспектыве публікацыі ў СМІ (сродках масавай інфармацыі?

Параметры афармлення работы: злева – 3 см, знізу і зверху – 2 см, справа – 1,5 см, шрыфт – TimesNewRoman 14 пт, інтэрвал – 1 пт, водступ абзаца – 1,25 см.

ПЕДАГАГІЧНЫЯ  САВЕТЫ  ў 2019/2020 навучальным годзе 

ЛІСТАПАД

 

 

Аб арганізацыі дзейнасці сацыяльна-псіхалагічнай і педагагічнай службы, класных кіраўнікоў па вывучэнні праблем кожнага вучня, міжасабовых адносін у класным калектыве.

Аб стане выкладання   і выніках   вучэбных дасягненняў вучняў   па вучэбных прадметах ,,Руская мова”, “Руская літаратура”

08.11.2019

10.00

 

Волчык І.А.

 

Ляшук М.М.

 

СНЕЖАНЬ

 

 

 

 

Аб стане   выкладання   і выніках вучэбных   дасягненняў вучняў па   вучэбным прадмеце “Фізіка”.

Аб рабоце педагагічнага калетыву па удасканаленні кантрольна-ацэначнай і рэфлексіўнай дзейнасці вучняў на вучэбных і факультатыўных занятках.

30.12.2019

10.00

Ляшук М.М.

 

 Ляшук М.М.

САКАВІК

 

 

Аб стане   выкладання   і выніках вучэбных   дасягненняў вучняў па   вучэбным прадмеце “Гісторыя”.

Аб рабоце педкалектыва па інфармацыйным суправаджэнні адукацыйнага працэсу.

 

02.04.2020

 

 

Трапец Э.М.

 Ляшук М.М.

ПЕДАГАГІЧНЫЯ  САВЕТЫ  ў 2018/2019 навучальным годзе

ЛІСТАПАД

 

 

Аб стане прафарыентацыйнай работы па прафесіянальным самавызначэнні вучняў.

Аб стане выкладання   і выніках   вучэбных дасягненняў вучняў   па вучэбным прадмеце ,,Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка”.

Аб выніках цэнтралізаванага тэсціравання.

30.10.2018

 

 

 

 

Волчык І.А.

 

Ляшук М.М.

 

 

Ляшук М.М.

СНЕЖАНЬ

 

 

 

 

 

Аб стане   выкладання   і выніках вучэбных   дасягненняў вучняў па   вучэбным прадмеце “Біялогія”.

Аб рабоце педагагічнага калетыву па рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў адукацыйным працэсе і развіцці творчых здольнасцей вучняў на вучэбных і факультатыўных занятках.

Аб арганізацыі аховы працы работнікаў і прафілактыцы дзіцячага траўматызму пры арганізацыі адукацыйнага працэсу.

28.12.2018

(10.00)

 Трапец Э.М.

 

 

Ляшук М.М.

 

 

Трапец Э.М.

 

САКАВІК

Аб стане   выкладання   і вынікі вучэбных   дасягненняў вучняў па   вучэбным прадмеце “Фізічная культура і здароўе”.

Аб рэалізацыі інавацыйнага праекта.

Аб рабоце па захаванні здароўя вучняў.

27.03.2019

 

 

Трапец Э.М.

 

 

Ляшук М.М.

Волчык І.А.

 

ПЕДАГАГІЧНЫЯ  САВЕТЫ  ў 2017/2018 навучальным годзе

№ п/п

Тэма педагагічнага савета

Дата

Адказны

 

ЖНІВЕНЬ

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

Выбары сакратара педагагічнага савета.

Аналіз работы школы за 2016/2017 навучальны год. Абмеркаванне гадавога плана работы на 2017/2018 навучальны год.

Абмеркаванне педагагічнай нагрузкі настаўнікаў на 2017/2018 навучальны год.

Аб нарматыўных дакументах на 2017/2018 навучальны год.

Аб размеркаванні выпускнікоў па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі па каналах навучання, занятасці.

29. 08.2017

Трапец Э.М.

Трапец Э.М.

Ляшук М.М.

 

Ляшук М.М.

 

Амяльчук І.А.

 

 

ЛІСТАПАД

 

 

 

Арганізацыя работы ўстановы адукацыі па ўмацаванню і захаванню здароўя вучняў.

Аб стане выкладання   і выніках   вучэбных дасягненняў вучняў   па вучэбным прадмеце ,,Выяўленчае мастацтва”.

Аб арганізацыя харчавання ва ўстанове.

04.11.2016

 

 

 

 

Белавус І.А.

 

Ляшук М.М.

Тарадайчык А.М.

СНЕЖАНЬ

 

 

 

 

 

Аб стане   выкладання   і выніках вучэбных   дасягненняў вучняў па   вучэбным прадмеце “Хімія”.

Аб стане дапрофільнай падрыхтоўкі на факультатыўных занятках.

Аб арганізацыі аховы працы работнікаў і прафілактыцы дзіцячага траўматызму пры арганізацыі адукацыйнага працэсу.

Аб выкананні плана мерапрыемстваў па развіцці ўстановы адукацыі на 2013-2017 гады

29.12.2017

Ляшук М.М.

Ляшук М.М.

 

Сень Г.А.

Трапец Э.М.

САКАВІК

 

 

Аб стане   выкладання   і вынікі вучэбных   дасягненняў вучняў па   вучэбным прадмеце “Матэматыка”.

Аб стане метадычнай работы па павышэнні прафесійнага ўзроўню педагогаў.

31.03.2018

 

 

Трапец Э.М.

 

Ляшук М.М.

 

МАЙ

 

 

 

 

Аб допуску вучняў ІХ-ых класаў да   выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Аб допуску вучняў ХІ-ых класаў да выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай   сярэдняй адукацыі.

29.05.2018

 

Трапец Э.М.

Кл. кіраўнікі ІХ-ых, ХІ-га класаў.

 

 

 

Аб пераводзе вучняў школы ў наступны клас.

Аб папярэднім размеркаванні педагагічнай нагрузкі педагагічных работнікаў на 2017/2018   навучальны год.

Аналіз работы педагагічнага калектыву ўстановы адукацыі па прафілактыцы, дзіцячага траўматызму, выкананню правіл дарожнага руху.

 

 

31.05.2018

 

 

Ляшук М.М.

Ляшук М.М.

Белавус І.А.

 

ЧЭРВЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

Аб выдачы пасведчанняў аб агульнай базавай адукацыі і адлічэнні     ў сувязі з атрыманнем агульнай базавай адукацыі.

Аб выдачы атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыі і адлічэнні ў сувязі з атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі.

Аб   узнагароджанні   выпускнікоў пахвальным лістом.

Аб   размеркаванні выпускнікоў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

08.06.2018

 

Трапец Э.М.

Трапец Э.М.

Ляшук М.М.

Кл. кіраўнікі

IХ-ых класаў