Методическая копилка

Сістэма работы з адоранымі і таленавітымі вучнямі

 • Предмет: матэматыка
 • Автор: настаўніца матэматыкі Радцэвіч С.А.
 • Файл: .docx (17,5 кб)
 • Скачать

“Складанне і адніманне рацыянальных лікаў” Урок матэматыкі ў 6 “А”класе

 • Предмет: матэматыка
 • Автор: настаўнік матэматыкі 1 катэгорыі С.А.Радцэвіч
 • Файл: .docx (67,5 кб)
 • Скачать

КВН Животный мир и математика 6 класс

 • Предмет: математика
 • Автор: Родцевич С.А., учитель математики,
 • Файл: .pptx (1,49 мб)
 • Скачать

Работа по повышению мотивации учебной деятельности учащихся и обеспечение для её развития

Формирование мотивации – это, прежде всего, создание условий для появления внутренних побуждений к учению, осознания их самими учащимися и дальнейшего саморазвития мотивационной сферы. Что дает высокая мотивация учения ребенку
 • Предмет: из опыта работы
 • Автор: Юшкевич Н.П.
 • Файл: .docx (20,2 кб)
 • Скачать

Урок в 8 классе с использованием электронных средств обучения

Оборудование: УМК «Английский язык. 8 класс»(Л.М. Лапицкая, Н.В. Демченнко),доска, портреты британских и американских писателей, мультимедийный проектор, презентация по теме «The pleasure of reading» в программе Power Point, видеофильм «At the book shop» ,компьютер, онлайн тест на сайте http://www.tolearnenglish.com, раздаточный материал.
 • Предмет: Английский яхык
 • Автор: Юшкевич Н. П.
 • Файл: .docx (24,4 кб)
 • Скачать

Интегрированный урок Замацаванне вывучанага матэрыялу множанне і дзяленне на разрадныя адзінкі

 • Предмет: Матэматыка 4 клас
 • Автор: Храпицкая А.Н.
 • Файл: .doc (125 кб)
 • Скачать

Будова атама.Хімічная сувязь і будова рэчыва

 • Предмет: химия в 11 классе
 • Автор: Сень Г.А.
 • Файл: .docx (21,6 кб)
 • Скачать

Урок Решение простейших уравнений

 • Предмет: Математика в 10 классе
 • Автор: Побережная Л Н
 • Файл: .docx (483 кб)
 • Скачать

Опыт Апанович Л.М. Проблемы мотивации учебной деятельности младших школьников

Тема, работе над которой отданы годы труда, актуальна во все времена. Ведь современное общество движется по пути развития творческого мышления человека. Творческий человек может успешно адаптироваться в социальной среде, способный противостоять негативным обстоятельствам, находить позитивные выходы из сложных ситуаций, он способен к самореализации своих возможностей и саморазвитию. Поэтому воспитание творческой личности, человека с творческим мышлением имеет особую актуальность и является одной их главных целей системы образования.
 • Автор: Апанович Л.М.
 • Файл: .doc (117 кб)
 • Скачать

Урок У што верылі нашы продкі.

МЭТА: фарміраванне ўяўленняў аб рэлігійных вераваннях беларусаў у мінулым і цяпер. ЗАДАЧЫ: пазнаёміць вучняў з існаваннем мнагабожжа ў дахрысціянскія часы і прыходам хрысціянскай веры яму на змену; фарміраваць уяўленні аб шматканфесійнасці беларускага грамадства; выхоўваць шаноўныя адносіны да духоўнай спадчыны нашага народа, верацярпімасць ва ўзаемаадносінах з прадстаўнікамі іншых рэлігій. АБСТАЛЯВАННЕ: мультымедыйная прэзентацыя, карткі для групавой работы, Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, выстава кніг.
 • Автор: настаўнік Храпіцкая А.М.
 • Файл: .doc (74 кб)
 • Скачать

Урок матэматыкі Тэарэма Віета.

Тэарэмы Віета і зваротная тэарэма Віета. Мэта: • замацаваць ўменні вучняў выконваць розныя заданні на прымяненне тэарэмы Віета і тэарэмы, зваротнай тэарэме Віета, рашэнне квадратных ураўненняў. Задачы: • удасканальваць уменні і навыкі рашэння квадратных ураўненняў рознымі спосабамі; • развіваць увагу, лагічнае і матэматычнае мысленне, працаздольнасць, уменне аналізаваць, цікавасць да матэматыцы; • выхоўваць пачуцці супрацоўніцтва, узаемадапамогі, адказнасці перад сябрамі; • заахвочваць вучняў да узаемакантроля, выклікаць патрэбу ў абгрунтаванні сваіх выказванняў. Тып урока: урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў Формы арганізацыі ўрока: індывідуальная, франтальная, парная
 • Предмет: Матэматыка
 • Автор: настаўнік Сень А.Г.
 • Файл: .docx (30,5 кб)
 • Скачать

Урок английского языка в 9 классе Культурный досуг.

Класс: 9 «А» Тема: Культурный досуг Цель: развитие речевых умений спонтанной монологической речи Сопутствующие задачи: - формирование умений применения приобретенных знаний в новых ситуациях; - воспитание потребности сотрудничать в условиях различия взглядов и убеждений; - развитие логического мышления Оснащение: учебник, рабочая тетрадь, карточки с раздаточным материалом и для проведения рефлексии, компьютер и проектор
 • Предмет: Английский яхык
 • Автор: учитель Моцук С.Н.
 • Файл: .docx (23,9 кб)
 • Скачать

Опыт работы учителя Апанович Л.М.

Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне малодшых школьнікаў (участник конкурса Их подвиг мы в сердце храним)...
 • Автор: Апанович Л.М.
 • Файл: .docx (101 кб)
 • Скачать

Мастер класс Развитие исследовательских способностей.

Развитие исследовательских способностей младших школьников на уроках ...
 • Автор: учитель Бруцкая С.Н.
 • Файл: .doc (52 кб)
 • Скачать

Исследовательская работа Что такое правда?

Денисович Илона учащаяся 4 «Б» класса Белоушской средней школы учитель начальных классов Апанович Лариса Михайловна І категория
 • Автор: учитель Апанович Л.М
 • Файл: .docx (4,18 МБ)
 • Скачать

Исследовательская работа Бацькі і дзеці – два светы ў адным

Выканалі: Сень Аліна Анатольеўна, Волчык Алёна Аляксандраўна, Трафімава Яна Віктараўна Кіраўнік: Бруцкая Вольга Лявонцьеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры, першая катэгорыя
 • Предмет: Беларуская літаратура
 • Автор: настаўнік беларускай мовы і літаратуры Бруцкая В.Л
 • Файл: .docx (86,5 кб)
 • Скачать

Исследовательская работа Music in the life of teenagers

Романчук Дарья ученица 9 «Б» класса Руководитель: Коц Н.А. учитель английского языка
 • Предмет: Английский яхык
 • Автор: Учитель английского языка Коц Н.А.
 • Файл: .docx (28,5 кб)
 • Скачать

Евгений Онегин

Поэзия
 • Предмет: Русская литература
 • Автор: Пушкин Александр Сергеевич
 • Файл: fb2 (143кБ)
 • Скачать

Новая зямля

Паэма
 • Предмет: Беларуская лiтаратура
 • Автор: Колас Якуб
 • Файл: fb2 (196кБ)
 • Скачать