Цель и задачи на 2020/2021 учебный год

  

Мэта на 2020/2021 навучальны год: 

стварэнне ўмоў для фарміравання ключавых кампетэнцый, накіраваных на павышэнне эфектыўнасці адукацыйнага працэсу.

Задачы на 2020/2021 навучальны год:

1) павышаць якасць адукацыі праз індывідуальны і дыферэнцыраваны падыходы да арганізацыі адукацыйнага працэсу;

2) удасканальваць прафесійную кампетэнтнасць педагагічных работнікаў па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў;

3) фарміраваць высокаадукаваную, гарманічна развітую, сацыяльна арыентаваную, прафесіянальна кампетэнтную асобу, грамадзяніна і патрыёта сваей краіны праз развіццё вучнеўскага самакіравання, інфармацыйнай і прававой культуры;

4) садзейнічаць фарміраванню культуры здаровага ладу жыцця на аснове ўдасканалення маральнага і фізічнага здароўя вучняў праз удзел у спартыўным жыцці школы і прапаганду спартыўных дасягненняў краіны.