План работы

План работы  бібліятэкі

дзяржаўнай установы адукацыі

“Белавушская сярэдняя школа”

2019/2020 навучальным годзе

 

 

 

 

Змест работы

 

 

 

Месяц, Дата

I. Фарміраванне фонду бібліятэкі

Работа з фондам вучэбнай літаратуры

 

1

Падвядзенне вынікаў руху фонду. Дыягностыка забяспечанасці вучняў школы падручнікамі на 2018/2019 навучальны год.

Верасень

2

Прыём і выдача падручнікаў вучням і іх класным кіраўнікам. Забяспечыць выдачу падручнікаў у поўным аб’ёме згодна вучэбным праграмам.

Жнівень, верасень

Май, чэрвень

3

Складанне бібліяграфічнай мадэлі камплектавання фонду вучэбнай літаратуры:

      а) работа з перспектыўнымі бібліяграфічнымі выданнямі, тэматычнымі планамі выдавецтваў пераліку падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў “Міністэрства адукацыі РБ”;

     б) падрыхтоўка спісу падручнікаў, якія плануюцца выкарыстоўваць ў новым навучальным годзе (для настаўнікаў)

      в) прыём і запіс новых падручнікаў:

           - афармленне накладных;

           - штампеляванне

           - вядзенне картатэкі падручнікаў.

 

 

На працягу года

 

 

Па меры паступлення

На працягу года

4

Правядзенне работы па захаванню вучэбнага фонду(рэйды па класах  з праверкай падручнікаў.)

Кастрычнік,снежань,

студзень, май

5

Спісанне вучэбнага фонду з улікам  змены вучэб-ных праграм.

На працягу года

6

Вывучэнне і аналіз выкарыстання вучэбнага фонду.

На працягу года

7

Папаўненне і рэдагаванне картатэкі падручнікаў.

На працягу года

8

Расстаноўка новых выданняў у фондзе.

На працягу года

9

Вядзенне асабістага ўліку падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў вучнямі.

Верасень, снежань, май

10

Інфармаванне настаўнікаў і вучняў аб новых паступленнях вучэбных дапаможнікаў.

Верасень (па меры паступлення)

11

Работа з абменна-рэзервовым фондам падручнікаў.

Жнівень, верасень, студзень чэрвень

Работа з фондам мастацкай літаратуры

 

1

Вывучэнне складу фонду і аналіз яго выкарыстання.

На працягу года

2

Своечасовы прыём, сістэматызацыя, тэхнічная апрацоўка і рэгістрацыя новых паступленняў.

На працягу года

 

3

 

Улік бібліятэчнага фонду.

Па графіку інвента-рызацыі матэрыяльнага аддзелу

4

Спісанне выданняў, якіх нехапае і замены-згубленых.

Лістапад

5

Выдача кніг чытачам.

Увесь час

6

Работа з фондам:

1. Афармленне фонду ( наяўнасць палічных раздзя-ляльнікаў, індэксаў), эстэтыка афармлення;

   2. Захаванне правільнай расстаноўкі фонду на  паліцах;

   3.  Праверка правільнасці расстаноўкі фонду;

   4. Забяспячэнне вольнага доступу  карысталь-нікам бібліятэкі  да інфармацыі.

 

 

 

Увесь час на працягу года

7

Работа па захаванню фонда:

     1. Арганізацыя фонду каштоўных    выданняў і правядзенне перыядычных праверак захаванасці;

     2. Забяспячэнне  меры  па  кампенсаванню ўрону, прынесенага носьбітам  інфармацыі ва ўста-ноўленым парадку;

    3. Арганізацыя работы па рамонту і пераплёце выданняў з прыцягненнем  біліятэчнага актыву  і вучняў пачатковых класаў;

    4. Складанне спіскаў даўжнікоў;

 

 

Увесь час на працягу года

 

 

 

 

 

2 разы ў навучальным годзе

 

 

     5. Забяспячэнне патрэбнага  рэжыму сістэ-матызаванага зберагання і фізічнага захавання бібліятэчнага фонду. Раз у месяц праводзіць санітарны дзень;

    6. Сістэматычны кантроль за своечасовым вяртаннем у бібліятэку выдадзеных матэрыялаў.

1раз у месяц

 

Увесь час на працягу года

8

Спісанне ўстарэлай мастацкай літаратуры  і літа-ратуры па маральнаму зносу.

Студзень - сакавік

9

Забяспячэнне работы чытальнай залы.

Увесь час

10

Падрыхтоўка і правядзенне зверкі бібліятэчнага фонду бухгалтэрыі аддзела адукацыі, спорту і турызму.

Студзень

Камплектаванне фонду перыядычнага друку

 

1

Падшыўка перыядычных выданняў.

Кожны тыдзень

2

Кантроль за дастаўкай перыядычных выданняў

Кожны дзень

 

II. Рэклама бібліятэкі

 

1

Афармленне і абнаўленне пастаянна дзеючых тэматычных выстаў, прысвечаных знамянальным і памятным датам.

Па меры неабходнасці

2

Афармленне і абнаўленне інфармацыйных папак, білютэняў, рэкамендацыйнага спісу літаратуры.

Па меры неабходнасці

3

Абнаўленне “Візітнай карткі бібліятэкі”.

Снежань

 

III. Прафесіянальнае развіццё работніка бібліятэкі

 

1

 Удасканальванне традыцыйных і засваенне новых  бібліятэчных тэхналогій.

На працягу года

 

2

Самаадукацыя:

-         чытанне прафесіянальных часопісаў;

вывучэнне загадаў, пісьмаў, інструкцый па біблія-тэчнай справе.

 

На працягу года

 

3

Работа па самаадукацыі з выкарыстаннем вопыту перадавых бібліятэкараў раёна:

-         наведванне семінараў;

-         прысутнасць на адкрытых мерапрыемствах.

 

На працягу года

 

IV.Узаемадзеянне з бібліятэкарамі раёна

 

1

Каардыныцыя ўкамплектавання фонду неха-паючых падручнікаў.

На працягу года

2

Абмен вопытам работы з бібліятэкарамі раёна.

На працягу года

 

V.Інфармацыйна-бібліяграфічная работа

 

1

Рэдагаванне алфавітнага і сістэматычнага каталагаў.

На працягу года

2

Расстаноўка картачак ў каталозе  і тэматычных картатэках.

На працягу года

3

Інфармаванне настаўнікаў-прадметнікаў аб новых паступленнях шляхам выпуску бібліяграфічных  спіскаў, інфармацыйных бюлетэняў, тэматычных папак.

 

Па меры паступлення

4

Рэкамендацыйныя бібліяграфічныя спіскі:

-         “Метадычная літаратура ў дапамогу настаўніку”;

-         “Новыя паступленні мастацкай і метадычнай літаратуры”;

-         “Тэматыка інфармацыйных гадзін”.

Тэматычная папкі:

-         “Нарматыўныя дакументы па адукацыі і выхаванню”;

-         “Ідэалагічная і выхаваўчая работа ў школе”;

“Нарматыўныя дакументы Міністэрства адукацыі РБ па захаванню здароўя вучняў”.

 

На працягу года

 

 

 

 

 

На працягу года

 

VI. Работа з чытачамі

 

Індывідуальная работа

 

1

Абслугоўванне чытачоў на абанеменце: вучняў, педагогаў, тэхнічнага персаналу, бацькоў.

Увесь час

2

Абслугоўванне чытачоў  у чытальным зале: настаў-нікаў, вучняў.

Увесь час

3

Рэкамендацыйная размова пры выдачы кніг.

Увесь час

4

Размовы аб прачытаным.

Увесь час

5

Рэкамендацыйная і рэкламная размова аб новых кнігах, энцыклапедыях, часопісах, якія паступілі ў бібліятэку.

Па меры паступлення

6

Вывучэнне і аналіз  фармуляраў чытачоў.

На працягу года

Работа з педагагічным калектывам

 

1

Інфарміраванне настаўнікаў  аб новай вучэбнай і метадычнай літаратуры, педагагічных часопісах і газетах. Забяспечанасць вучняў падручнікамі.

 

На педсаветах

2

Аказанне метадычнай дапамогі да ўроку.

На працягу года

3

Пошук літаратуры ў перыядычных выданнях па пэўнай тэматыцы. Падбор матэрыялаў да прадметных тыдняў.

Па патрэбе настаўнікаў

Работа з вучнямі

 

1

Абслугоўванне вучняў згодна раскладу работы бібліятэкі.

Увесь час

2

Прагляд фармуляраў чытачоў з мэтай выяўлення даўжнікоў (вынікі паведаміць класным кіраўнікам).

1 раз у чвэрць

3

Праводзіць гутаркі з толькі што запісанымі чытачамі, аб культуры чытання кніг. Растлумачыць аб адказнасці за нанесеную шкоду кнізе ці падручніку.

 

Увесь час

4

Рэкамендаваць мастацкую літаратуру, перыядыч-ныя выданні згодна ўзроставым катэгорыям кожнага чытача.

 

Увесь час

 

VII. Масавая работа

 

 

    Выставачная работа. 

    Мэта:

-         раскрыццё фонду, прапаганда чытання;

-         выклікаць цікавасць да прадмету праз літаратуру;

-         праз кнігу дапамагчы вучням у адукацыйным працэсе.

 

 

 

Увесь час

  1.  

Грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне

Аформіць   кніжныя выставы:

-         “Дзяржаўная сімволіка Рэспублікі Беларусь”

-          “Ідэалогія беларускай дзяржавы”

-         “Культура і традыцыі беларусаў”

-         “Правы і абавязкі”;

-         “Дзень дзяржаўнага герба і сцяга Рэспублікі Беларусь”

Перагортваючы старонкі каляндара

Аформіць, правесці:

   - “Абаронцам Айчыны” (кніжная выстава);

   -  “Кніга сумленнасці чалавека” (кніжная выстава да Дня Канстытуцыі);

 - “Яны змагаліся за Радзіму” (Відэа) да 9 Мая;

 - “Сімволіка нашай Радзімы” (кніжная выстава);

 

 

 

 Верасень-снежань

 

 

 

 

 

 

 

 

      Люты-май

  1.  

Выхаванне культуры здаровага ладу жыцця

Аформіць   кніжныя выставы:

-         “У здаровым целе здаровы дух”

-          “Твая будучыня ў тваіх руках”;

-         Папаўненне  бібліяграфічнага спісу літара-туры ў дапамогу настаўнікам.

Перагортваючы старонкі каляндара

Аформіць,правесці:

-         “Камп’ютар: за ці супраць?” Віктарына;

-         “СНІД хвароба 21стагоддзя” (інфармацыйная выстава);

-         Дзень барацьбы з курэннем. Акцыя “Я супраць курэння”

 

 

17.09 - 29.09

 

 

 

 

 

Красавік

Снежань

 

16.11

  1.  

Экалагічнае выхаванне

Перагортваючы старонкі каляндара

Аформіць,правесці:

-         Конкурс малюнкаў  “Беражыце ваду і энергію”;

-         Экалагічная акцыя “Дапаможам пярнатаму сябру”;

-         Конкурс “Будзь прыродзе сапраўдным сябрам”;

-         “І яны марылі пра будучыню…”  да дня Чарнобыльскай трагедыі (падбор матэрыяла, кніжная выстава);

 

 

 

 

Студзень

   Люты – красавік

 

01.04.

 

26.04.

  1.  

    Працоўнае і прафесійнае выхаванне

 Аформіць   кніжныя выставы:

-         “Мая любімая кніга”,

-         “Прафесійная арыентацыя школьнікаў”

Перагортваючы старонкі каляндара

Аформіць,правесці:

-         Свята “Настаўнік – сябар і таварыш”;

-         Месячнік прафарыентацыі;

-         Нядзеля прафарыентацыі

 

 

04.02

 

 

 

 07.10

Сакавік

Красавік

  1.  

Маральна-этычнае выхаванне

Аформіць кніжныя выставы:

-         “ Беларускія кнігі – гэта скарб”;

Аформіць,правесці:

-         “Каляндар значымых і памятных дат”;

-          “Кахання ўсе бабулі заслугоўваюць”  да дня пажылых людзей  ;

-         “Хутка Новы год” ( падбор сцэнарыя)

 

21.02

 

1 раз у месяц

 

01.10

25.12. – 30.12.

  1.  

Выхаванне культуры быту і вольнага часу

-         Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі

 

Красавік

  1.  

Гендарнае выхаванне

Перагортваючы старонкі каляндара

Аформіць,правесці:

-          “Слова аб маці” да дня маці (падбор матэрыяла, кніжная выстава);

-         Міжнародны дзень жанчын;

 

 

 

Кастрычнік

 

Сакавік

  1.  

Сямейнае выхаванне

Аформіць   кніжныя выставы:

-         “ Для вас  бацькі”;

Перагортваючы старонкі каляндара

Аформіць,правесці:

-         “Кніга і сям’я” ( да дня сям’і)

 

 

Ліпень

  1.  

Выхаванне культуры  бяспекі жыццядзейнасці

Перагортваючы старонкі каляндара

Аформіць,правесці:

-         Літаратурна-пазнавальная гульня для школьнікаў “Хто валодае інфармацыяй – той валодае светам”, прысвечаная Міжнароднаму дню інфармацыі.

 

 

 

Лістапад

  1.  

Кніжныя выставы да юбілейных дат пісьменнікаў

190-годдзе з дня нараджэння Льва Таўстога

125-годдзе з дня нараджэння Андрэя Мрыя

105-годдзе з дня нараджэння Сяргея Грахоўскага

100-годдзе з дня нараджэння Барыса Заходзера

80-годдзе з дня нараджэння Анатоля Грачанікава

75-годдзе з дня нараджэння Ніны Мацяш

 

105-годдзе з дня нараджэння Эдзі Агняцвет

100-годдзе з дня нараджэння Алеся Бажко

 

200-годдзе з дня нараджэння Івана Тургенева

110-годдзе з дня нараджэння Мікалая Носава

85-годдзе з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка

75-годдзе з дня нараджэння Яўгеніі Янішчыц

60-годдзе з дня нраджэння Леаніда Пранчака

 

220-годдзе з дня нараджэння Адама Міцкевіча

215-годдзе з дня нараджэння Фёдара Тютчева

105-годдзе з дня нараджэння Віктара Драгунскага

100-годдзе з дня нараджэння Аляксандра Салжаніцына

 

150-годдзе з днянараджэння Ядвігіна Ш.

140-годдзе з дня нараджэння Паўла Бажова

120-годдзе з дня нараджэння Міхася Лынькова

115-годдзе з дня нараджэння Алеся Якімовіча

115-годдзе з дня нараджэння  Аркадзія Гайдара

100-годдзе здня нараджэння Данііла Граніна

95-годдзе з дня нараджэння Алеся Савіцкага

90-годдзе з дня нараджэння Івана Сяркога

 

250-годдзе з дня нараджэння Івана Крылова

125-годдзе з дня нараджэння Віталія Біянкі

105-годдзе з дня нараджэння Аркадзя Куляшова

 

205-годдзе з дня нараджэня Тараса Шаўчэнка

120-годдзе з дня нараджэння  Юрыя Олеша

100-годдзе з дня нараджэня Міколы Лупсякова

90-годдзе з дня нараджэння Еўдакіі Лось

85-годдзе з дня нараджэння Кастуся Цвірко

65-годдзе з дня нараджэння Міколы Мятліцкага

 

210-годдзе з дня нараджння Мікалая Гогаля

120-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Набокава

 

115-годдзе з дня нараджэння Адама Русака

115-годдзе з дня нараджэня Паўлюка Труса

95-годдзе з дня нараджэння Віктара Астаф’ева

95-годдзе з дня нараджэння Барыса Васільева

95-годдзе з дня нараджэння Булата Акуджавы

 

 

Верасень

 

 

 

 

 

 

Кастрычнік

 

 

Лістапад

 

 

 

 

 

Снежань

 

 

 

 

 

       Студзень

 

 

 

 

 

 

 

 

          Люты

 

 

 

         Сакавік

 

 

 

 

 

 

Красавік

 

 

Май